ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
5 กรกฏาคม 2565 
รายละเอียด: โครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองแผนงาน 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904285
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawena.m@anamai.mail.go.th