ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรักฯ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 กุมภาพันธ์ 2547             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ปี 2547 พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th