ยกเลิกประกาศประกวดราคา

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
27 เมษายน 2547             
รายละเอียด: กรมอนามัยขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ ดังประกาศกรมอนามัย เลขที่ 3/47 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th