ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย    5 กรกฏาคม 2565        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย    4 กรกฏาคม 2565        กองแผนงาน
   เอกสารสอบราคา
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน ป.๕ - ป๖ และ ม.๑ - ม.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    5 พฤษภาคม 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จำนวน 700,000 เล่ม และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง DAIM จำนวน 100,000 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 พฤษภาคม 2565       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องย่อยไนโตรเจน ขนาด 8 หลุม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,170,000.00 บาท    19 เมษายน 2565       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ    19 เมษายน 2565        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    31 มีนาคม 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    24 มีนาคม 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง ของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    1 มีนาคม 2565        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    28 กุมภาพันธ์ 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย