ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
ผลการดำเนินงาน e-auction วัสดุสำนักงาน กรมอนามัย    18 มกราคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน    18 มกราคม 2548       ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    29 ธันวาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อหนังสือนิทาน    30 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน e-auction กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2546-2547    21 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ    14 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก    14 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว    13 กันยายน 2547       สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    9 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
แก้ไขเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์    31 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 202 ][ 203 ][ 204 205 [ 206 ][ 207 ]...หน้าสุดท้าย