ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง ของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
1 มีนาคม 2565 
รายละเอียด: กรมอนามัยขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิด เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยง ของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02 5904138
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: