ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จำนวน 700,000 เล่ม และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง DAIM จำนวน 100,000 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
2 พฤษภาคม 2565             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จำนวน 700,000 เล่ม และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง DAIM จำนวน 100,000 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904658
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th